De gezamenlijk geformuleerde visie en uitdaging leiden tot een efficiënte samenwerking!

CONSULTANCY

Met ontdek jouw veerkracht ga ik op zoek naar gepaste en gefundeerde antwoorden op obstakels die de effectiviteit van de organisatie gaan verbeteren. De vragen worden omgezet in: wat zie je, welk is het gedrag, welk probleem stelt zich daar door, wat zou wenselijk tegelijk bevorderend zijn voor zowel medewerker als de organisatie, en hoe pakken we dat best op, zodat het voorop gestelde doel bereikt wordt.

Stel gerust jouw eigen vragen!
Denk hierbij aan vragen als:

VRAAG MEER INFO
OVER WORKSHOPS
OF TRAINING
 • Medewerkers vragen zich af hoe om te gaan het geven van feedback?
 • Hoe kunnen we groeien als team?
 • Is onze overlegstructuur nog efficiënt?
 • Hoe ga ik om met ergernissen van collegae? (zie ookde tool DISC®)
 • Hoe komt het dat ik steeds spanning voel als ik met het management moet spreken?
 • Hoe kan ik een betere work-life balans bereiken?
 • Hoe komt het dat ik me zenuwachtig voel bij het uitvoeren van taken? Hoe kan ik mijn grenzen aangeven en ook minder ja dan nee zeggen?
 • Welk in onze gezamenlijke visie en missie? Zijn ze in functie van de doelen die wij willen bereiken?
 • Hoe gaan wij om met perfectionisme binnen onze werkcultuur?
  (zie ook tool perfectionisme coach)

Teams en medewerkers bewust maken en hun bijstaan tijdens de ontwikkeling van een communicatiestijl die bij eenieder past, kan de doelstelling zijn. Zicht op talenten, kennis en  vaardigheden geeft namelijk de mogelijkheden te groeien in het bereiken van het veerkrachtige individu en team.

Ook voor een andere dan bovengenoemde vraag, kan je contact opnemen met mij voor een kennismakingsgesprek. Dit kan telefonisch, per mail of in een afspraak. Hierin luister ik naar jouw specifieke verhaal, de bedrijfssituatie en welke de gewenste resultaten zijn. Aan de hand van deze analyse stel ik vrijblijvend een offerte op. Op basis daarvan komt de samenwerking definitief tot stand.

Neem zeker eens een kijkje bij mijn tools, de tools kunnen zowel ingezet woorden voor individuele als voor teams.

In mijn rugzakje zitten meerdere tools en werk ik samen met verschillende partners om aan de slag te gaan met particulieren, individuele medewerkers, teams en bedrijven. Neem vrijblijvend contact op voor een informatief gesprek.

LEES MEER